Regulamin

Regulamin
 1. Rozpoczęcie pobytu w hotelu jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu przez Gościa.

 2. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.

 3. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 w dniu wynajmu do godziny 12:00 dnia następnego.

 4. Rezerwacja nosi miano potwierdzonej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości 30% wartości w terminie 3 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zadatku skutkuje anulowaniem rezerwacji. Zadatek nie jest zwracany w przypadku anulacji rezerwacji przez Gościa. Pozostała należność wynikająca z zamówienia płatna w dniu przyjazdu podczas zameldowania.
 5. Podany w rezerwacji termin pobytu jest wiążący dla Gościa i hotelu. Hotel nie zwraca wpłaconych środków w przypadku skrócenia pobytu przez Gościa.

 6. W przypadku chęci przedłużenia pobytu przez Gościa, hotel uwzględni życzenie w miarę posiadanych możliwości.

 7. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT, Gość musi poinformować o tym personel przed dokonaniem opłaty.

 8. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy po godzinie 12:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W takim przypadku naliczana jest opłata za kolejną dobę wynajmu pokoju według cen pełnych.

 9. Na terenie całego hotelu, w tym – w pokojach hotelowych, obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.

 10. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych na terenie hotelu jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pomieszczenia w wysokości 200zł.

 11. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do 6:00 dnia następnego.

 12. W godzinach ciszy nocnej Goście mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.

 13. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń hotelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.

 14. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie tego personelowi hotelu.

 15. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu hotelu.

 16. Hotel nie odpowiada za pozostawione na terenie obiektu rzeczy.

 17. Hotel nie odpowiada za ewentualne uszkodzenia lub utraty pojazdów mechanicznych należących do Gościa i przedmiotów w nich pozostawionych.

 18. Niniejszy regulamin zostaje udostępniony na stronie internetowej obiektu, jest dostępny w pokojach oraz jest udostępniany zainteresowanym Klientom przed zawarciem umowy.

 19. Regulamin obowiązuje od 01.01.2022 r.

© Anna Noclegi Raszyn 2023